Miten mainonta ja markkinointi sai alkunsa?

Mainonta ja markkinointi ovat kulkeneet pitkän ajan alkuajoista tähä päivään ja koko ala onkin muuttunut vuosien varrella todella radikaalisti. Mainonta alkoi kaikkialla maailmassa teollistumisen myötä 1800-luvun loppupuolella ja Suomessa asiaan vaikutti vahvasti myös kansallinen herääminen, joka tapahtui ennen teollistumisen aikaa. Ensimmäiset mainokset olivat kilpiä, kortteja ja julisteita. Näiden jälkeen alkoi mainostaminen sanomalehdissä, joista halukkaat pystyivät ostamaan mainostilaa yritykselleen. Hyvin pian sanomalehtien mainosten jälkeen alkoivat ilmestyä mainostoimistojen esiasteet, eli reklaamitoimistot, jotka auttoivat yrittäjiä laatimaan toimivia ja myyviä mainoksia. Suomen ensimmäinen varsinainen mainostoimisto, joka kuitenkin kulki vielä relaamitoimiston nimellä onkin Hermes. 

Vuonna 1930 suomessa alettiin nähdä myös julkisuuden henkilöitä mainoksissa. Hiusvoidetta saattoi olla mainostamassa vaikkapa joku sen aikaisista elokuvatähdistä tai laulajista. Julkisuudenkilöiltä alettiin myös pyytää lausuntoja ja mielipiteitä tuotteesta jota he olivat mainostamassa.

Markkinointi ja mainonta löi itsensä läpi suomessa vasta niinkin myöhään kuin 1950 ja 1960-luvuilla. Suurelta osalta tähän vaikutti sota joka oli aiheuttanut niin kulutustavaroiden säännöstelyä kuin mainosvalojen kieltoakin. 1950 ja 1960-lukujen mainonta erosi kuitenkin todella paljon nykyisestä, sillä tuona kyseisenä aikana se oli kytkeytynyt hyvin vahvasti valistukseen. Mainonta saattoikin antaa ohjeita siitä kuinka pitää huolta henkilökohtaisesta hygieniasta tai muistuttaa hampaidenpesun tärkeydestä.

Varsinaista mainostoimistojen kulta-aikaa oli oikeastaan koko aika 1970 luvulta aina 1990-  luvun alkuun saakka. Silloin niin kutsuttu elämäntyylimainonta sai varsinaisen jalansijan mainonnassa ja suomen kansainvälistyminen sekä talouskasvu auttoivat asiaa huomattavasti. Valitettavasti upeasti alkanut mainonnan kasvukausi loppui lyhyeen kun 1990-luvun lama iski kylmän kätensä myös mainostoimistojen asiakasvirtaan. Monia suuriakin mainostomistoja kaatui, kun asiakkailla ei ollut enää varaa pistää entisenlaisia summia rahaa markkinointiin.

Nykyinen mainonta on kulkenut kauaksi siitä mitä se joskus kauan sitten oli, sillä nykyään huomattava osa markkinointia ja mainontaa tapahtuu verkossa ja erilaisten sosiaalisten medioiden kautta. Saa nähdä minne mainonnan tie tulevaisuudessa vie ja kuinka paljon se tulee muuttumaan tämänhetkisistä markkinoista ja trendeistä.