Mainonnan suunnittelu

Hyvin suunniteltu on puoliksi tehty. Tämä pätee myös mainonnassa. Mainonnan suunnittelu on tärkeää, jotta mainonnasta saisi kaiken saatavilla olevan hyödyn irti mahdollisimman tehokkaasti sekä kustannustehokkaasti. Alla on lueteltuna tärkeitä vaiheita mainonnan suunnittelemisessa, joita ei kannata jättää väliin mainontaa suunnitellessaan.

Mainonnan tavoite

Aivan ensimmäiseksi mainonnan suunnittelu kannattaa aloittaa siitä, mikä mainonnan tavoite on eli mitä mainonnalla halutaan saada aikaan. Mainonnan tavoitteina voidaan käyttää erilaisia mittareita kuten myyntimäärää ja kannattavuutta. Usein mainonnan mittarina käytetään tunnettuutta, kuten esimerkiksi uuden tuotteen kohdalla, miten uusi tuote saadaan tuotua markkinoille ja kuinka tunnetuksi se tulee kuluttajien keskuudessa.

Mainonnan kohderyhmä

Seuraavaksi mainonnan suunnittelussa tulisi miettiä, mikä on mainonnan kohderyhmä, jolle tuotetta tai palvelua pääasiassa mainostetaan. Kohderyhmä voi olla hyvinkin suppea tai erittäin laaja. Kohderyhmän pohtiminen on erittäin tärkeää, jotta mainostaja löytäisi parhaimman mahdollisimman kanavan mainonnalleen. Esimerkiksi nuorelle suunnattua tuotetta ei kannattaisi ensimmäiseksi mainostaa kalliissa sanomalehdessä eikä esimerkiksi miehille suunnattua tuotetta naistenlehdissä. Mitä tarkemmin kohderyhmä on mietitty, sitä paremmin mainonnasta saa kaiken hyödyn irti ja mainonnan apuna voi käyttää myös erilaisia vaikuttamisen keinoja tehokkaammin.

Mainonnan budjetti

Budjetti määrää pitkälle sen, kuinka paljon mainontaa voidaan toteuttaa, miten ja missä medioissa. Eri mainosvälineillä on suuri merkitys sen suhteen, kuinka kallista mainonta on ja kuinka tehokasta se on. Esimerkiksi televisiomainonta voi olla hyvinkin tehokasta, mutta verrattain kallista esimerkiksi internet-mainontaan nähden. Mainonnan budjettia suunnitellessa tulisi ottaa huomioon myös mainonnan hinta-laatusuhde eli kuinka hyödyllistä mainonta milläkin kanavalla on hintaansa nähden.

Mainonnan sisältö

Mainonnan sisältö riipuu pitkälti siitä, millaisesta tuotteesta tai palvelusta on kyse. Suomessa mainonnalle on asetettu tiettyjä rajoituksia, jonka sisällä mainontaa tulee tehdä. Mainonnassa ei esimerkiksi saa käyttää epäasiallista kieltä tai päihteitä. Mainonnan rajoitukset tulisikin ottaa huomioon jo mainontaa suunnitellessa.