Markkinoinnin vuosikello – mikä se on ja mitä yritykset siitä hyötyvät?

Markkinointi tulisi suunnitella pidemmällle aikavälille ja yritysten olisikin hyvä ajatella markkinointia jopa vuositasolla. Markkinoinnin vuosikellossa tulisi lähinnä pohtia markkinoinnin ylläpitokeinoja eli miten asiakkaat muistavat yrityksen, kun he tekevät ostopäätöksen.

Vuosittain on erilaisia juhlapyhiä sekä tapahtumia, jolloin kuluttajan tarpeet voivat vaihdella. Näistä esimerkkinä ovat pääsiäinen, kesäaika sekä joulu. Tällöin kuluttajat ovat usein lomalla ja heidän ostotarpeet voivat kasvaa taikka hiljentyä täysin toimialasta riippuen.

Aivan ensimmäiseksi markkinoinnin vuosikelloa suunnitellessa tulisi miettiä jokaisen kuukauden pääkohdat. Tämän jälkeen jokaisen kuukauden kohdalla kannattaa miettiä, mikä on kunkin kuukauden markkinointiteema. Tässä yhteydessä tulisi miettiä myös budjettia, paljonko rahaa haluaa käyttää kuukaudessa markkinointiin. Esimerkiksi jos toukokuussa ei tapahdu mitään erikoista, mikä olisi sellainen toimi, jolla ylläpitomarkkinointia voisi tehdä? Entä onko kesällä hiljaista? Tällöin tulisi merkitä selkeästi kuukaudet, jolloin välttämättä markkinointiin ei niin panosteta. Entä syksyn lähestyessä, kun asiakkaat palaavat lomilta?

Kaikki valmisteleva markkinointityö kannattaa ajastaa ajankohtaan, jolloin ei välttämättä ole muuta tekemistä. Näin ollen tämänkin ajan voi käyttää hyödyksi. Markkinointia suunnitellessa on tärkeää miettiä, mitä työvälineitä markkinointiin käytetään. Mainostetaanko yritystä esimerkiksi printti- vai sosiaalisessa mediassa ja onko markkinointi jatkuvaa vai tapahtuuko se tarvittaessa.

Tärkeää on myös miettiä, mitä markkinoinnin saralla tehdään merkittävien tapahtumien kuten messujen yhteydessä, sekä ennen että jälkeen tapahtuman. Näin ollen voidaan varmistaa se, että tapahtumasta saisi kaiken hyödyn irti. Erikoistapauksena on myös esimerkiksi uuden tuotteen julkaisu, jonka yhteydessä kannattaa miettiä, milloin ja miten se julkaistaan.

Kaiken kaikkiaan yrityksellä kannattaisi olla selkeä visio sekä aikataulutus sille, mitä markkinoinnin suhteen tulee tapahtumaan ja voisiko markkinointiin tehdä vielä lisäpanostusta jo suunniteltujen toimien rinnalle. Näin ollen yrityksillä on selkeä visio siitä, milloin markkinointiin panostetaan oikein kunnolla, milloin on aikaa tehdä tukitoimia ja milloin tapahtuu mitäkin. Näin yritykset saavat markkinoinnista kaiken hyödyn irti ja se toimii myös selkeänä visiona muillekin osastoille, kuten myynnille sekä talousosastolle sekä yrityksen työntekijöille. Tieto siitä, mitä tapahtuu ja milloin tapahtuu on tärkeää, jotta yritykset pystyisivät palvelemaan asiakkaitaan parhaalla mahdollisella tavalla.