Kuluttajamarkkinointi – mitä se on pk-yritykselle?

Markkinointi muuttuu

Koska nykyisin todella iso osa kuluttajien tiedonhausta, ja täten myös markkinoinnista tapahtuu

internetissä, olisi hyvä lähteä kehittämään näitä osa-alueita. Valitsinkin tähän kuluttajan kannalta

keskeisimmiksi kysymyksiksi: Miten helposti yrityksen löytää? sekä Millaista tietoa siitä

löytää? Nämä kysymykset siis liittyvät vahvasti uusien asiakkaiden hankkimiseen. Kolmas

kysymys kuuluukin Miten pitää vanhat asiakkaat tyytyväisinä ja edelleen yrityksen

asiakkaina? Esimerkkinä tässä artikkelissa on Hunajakoto -niminen B&B yritys.

Miten helposti yrityksen löytää?

Jos kuluttaja on etsimässä itselleen majoituspaikkaa Lounais-Suomen alueelta, hän luultavasti ensin

etsii tietoa netistä. Jokioinen – haulla Hunajakoto löytyi helposti ainakin Tripadvisorista sekä yritys

löytyi myös Googlesta haulla ”jokioinen majoitus”. Kuitenkin pelkällä Jokioinen – haulla löytyy

ensimmäisenä tietenkin kunnan sivut, joissa yrityksistä ei ole mainittu mitään. Olisikin hyvä miettiä

yhteisyötä markkinoinninkin osalta kunnan kanssa, sillä näin yritys saisi helposti näkyvyyttä, ja

yrityksen asiakkaat tukevat tietenkin välillisesti myös kuntaa. Toinen mahdollisuus olisi yhdistää

voimavaroja muiden paikallisten yritysten kanssa esimerkiksi jonkinlaisen hankkeen avulla. Näin

nämä yrityspalvelut tukisivat toinen toistaan, ja se mahdollistaisi kaikille osapuolille myös

mahdollisuuden kasvuun yhteisen markkinoinnin avulla.

Yritys löytyy Facebookista, mutta hirveän usein päivityksiä yritykseltä ei ole. Sosiaalisen median

voimaa voisi käyttää hyväksi esimerkiksi erilaisin kilpailuin, joissa jokin kuva on esimerkiksi

jaettava osallistuakseen kilpailuun. Näin yrityksen näkyvyys paranisi. Toiseksi voitaisiin miettiä,

mihin muuhun sähköiseen markkinointiin yritystä voitaisiin laajentaa ja mihin riittäisi resursseja.

Millaista tietoa yrityksestä löytää?

Yrityksen Facebook – sivuilta löytyy kyllä tietoa ja kuvia yrityksestä sekä linkki yrityksen

nettisivuille, mutta vuorovaikutuksen lisääminen sosiaalisessa mediassa lisäisi huomattavasti

yrityksen näkyvyyttä. Sosiaalinen mediahan voi toimia parhaana mahdollisena paikkana

viidakkorummulle ja näin lisätä huomattavasti yrityksen näkyvyyttä ja tietoisuutta siitä. Tällaisesta

osallistuvasta mediasta onkin alettu Tim O’Reillyn toimesta käyttää nimeä Web 2.0 (Salmenkivi &

Nyman 2007, 37).

Miten pitää vanhat asiakkaat tyytyväisinä ja edelleen yrityksen

asiakkaina?

Tavoitteena olisi siis saada pysyviä kanta-asiakkaita. Esimerkiksi jonkinlaiset

tarjoukset ja alennukset näille yrityksille voisi olla hyvä idea, tai vaikkapa vuosittain järjestettävä

kanta-asiakastapahtuma. Yrityksen ekologisiin arvoihinkin peilaten, tarjouksia ei tietenkään

lähetettäisi postitse, vaan kaikki tiedonanto tapahtuu sähköisesti.