Markkinoinnin klassinen 4P-malli

Markkinoinnin yksdi uranuurtajateorioista on klassinen 4P-malli, ja haluammekin esitellä tämän sivuillamme lukijoillemme. Tämä tuolee monessa paikkaa vastaan, ja sitä on myöhemmin laajennettu 7P-malliksi sekä sen jälkeen vielä 7C-malliksi. Ennen näihin muunneltuihin malleihin tutustumista syvennytään kuitenkin tähän ehkäpä klassisimpaan markkinoinnin perusteeseen. 4P-muodostuu sanoista: Product, Price, Place ja Promotion, eli englanninkielisistä termeistä. Alla voitkin lukea selityksen näistä suomenksi käännetyin termein.

Hinta ja tuote kulkevat käsi kädessä

Tuote

Tuotteen osalta tarkoitetaan mitä tahansa, mitä tarjotaan ostettavaksi ja/tai kulutettavaksi tarkoituksena tyydyttää asiakkaiden tarpeita ja mielihaluja. Tuote ei siis tarkoita vain tuotannon lopputulosta yrityksessä, vaan markkinoinnin avulla luotua kokonaisuutta ja mielikuvaa, hyödykettä. Mielikuvia ovat esimerkiksi mukavasti vietetty lounastauko, hyvä olo ravitsevan aterian jälkeen, palvelukokemus ja erilaiset makuelämykset ruokailun aikana. Tähän kuuluu siis yhtä lailla niin tuotteet kuin palvelutkin.

Hinta

Hinta on tuotteen arvon mittari. Usein halvempi hinta kuin kilpailijalla houkuttaa asiakkaita, mutta liian halpa hinta voi luoda mielikuvan huonosta laadusta. Hinta on tärkeä kilpailukeino, koska se vaikuttaa vahvasti yrityksen kannattavuuteen. Hintatasoksi voidaan valita joko alhainen korkea, tai keskihinta. Keskihinta on siitä hyvä valinta, että sitä voi tarvittaessa hieman nosta tai laskea. Se on usein myös lähellä kilpailijan hintaa. Hinta voidaan määritellä kahdella eri keinolla, joko kustannusten mukaan, tai kysynnän ja kilpailun mukaan. Voit siis esimerkiksi miettiä, miten paljon rahaa menee vaikkapa ravintolassa annoksen valmistuskuluihin, tai voit verrata, paljonko vastaava annos maksaa kilpailijalla.

Hinta kertoo myös laadusta

Saatavuus

Saatavuus kertoo paikan ja tavan, mistä tuote on saatavissa. Tuote on siis oltava ostajan saatavilla silloin kun hän sitä tarvitsee. Vaikka tämä tarkoittaa yksinkertaisesti ihan vain sijaintia, se tarkoittaa myös laajemmalti saatavuutta, eli markkinointikanavia ja ulkoista ja sisäistä saatavuutta. Markkinointikanavat muodostuvat tuottajista, ostajista sekä niin kutsutuista välittäjistä, joiden kautta tuote tai tieto tuotteesta kulkee. Ulkoinen saatavuus tarkoittaa miten helppo yritykseen on löytää, ja sisäinen saatavuus tarkoittaa tuotteiden saavutettavuutta itse toimipaikan sisällä. Esimerkiksi ravintolassa buffetissa tuotteet tulee olla loogisessa järjestyksessä, jotta asiakkaan on helppo löytää kaikki tarvittava; esimerkiksi tarjottimet, servietit, lautaset jne. ensin, ja jälkiruoka linjaston lopussa.

Markkinointiviestintä

Markkinointiviestintä on erittäin olennainen osa, sillä harva löytää toimipaikalle tai ostaa tuotteita, ellei yritys viesti olemassaolostaan, sijainnistaan ja hinnoistaan. Vaikka tuote, hinta ja saatavuus ovat tärkeitä kilpailukeinoja, ei niillä ole merkitystä ilman markkinointiviestintää. Jos kuluttajalla ei ole mitään tietoa kyseisestä yrityksestä tai tuotteesta, ei hän sitä osta. Markkinointiviestinnän tarkoitus on siis saada jotain aikaan vastaanottajassa, oli se sitten ostopäätös, tai tiedon tai asenteen muutos. Markkinointiviestintä on siis yrityksen ja sen sidosryhmien välistä vuorovaikutusta, jolla pyritään suoraan tai välillisesti vaikuttaa hyödykkeiden menekkiin.