Markkinoinnin haasteet

Markkinoinnin maailma muuttuu koko ajan ja uusia markkinointitapoja sekä markkinointikanavia syntyy melkein joka päivä. Edellisenä vuotena pinnalla ollut markkinointitapa ei ehkä olekaan kannattavaa enää tänä vuonna. Markkinointi on yhä enemmän siirtynyt internetiin ja sosiaalisen mediaan ja sitä mukaa se on myös alttiimpi näiden nopealle kehitykselle.

Haasteena voidaan pitää myös sitä, että markkinoinnin pelikenttä ja kohdeyleisö on muuttunut. Ennen kuluttajat saattoivat helpostikin uskoa eri markkinointikanavia sekä uusien tuotteiden lanseerauksia. Nykyään kuluttajat ovat yhä valveutuneimpia, kriittisempiä sekä vaativimpia siitä, mitä he haluavat. Hekin kuitenkin painivat samojen asioiden kanssa, sillä tuote- ja palveluviidakossa on haastavaa löytää omansa. Tähän hätään kuitenkin markkinointi auttaa myös kuluttajia.

Markkinointikanavia tulee koko ajan lisää sekä jo olemassa olevien kanavien tärkeydet muuttuvat. Samalla myös odotetaan, että yritykset mainostavat kaikkialla niin eri sosiaalisen median kanavissa kuin muissakin markkinointikanavissa. Tällöin markkinointi voi olla liian hajanaista ja markkinointia on vaikea yksilöidä tai kohdentaa esimerkiksi tiettyyn asiakasryhmään. Lisäksi monissa eri paikoissa markkinoiminen syö turhaa aikaa ja resursseja ja siten myös tehokkuutta. Jatkuva spämmäilykään ei ole hyväksi, sillä asiakkaat voivat alkaa jopa boikotoimaan yrityksiä. Näin on käynyt esimerkiksi monien yritysten Facebook-sivustoilla, joissa seuraajaluvut ovat laskeneet roimasti.

Yritysten tulee siis yhä enemmän olla tietoisempia siitä, mitä ympärillä tapahtuu. Tämä voi tosin olla haastavaa myös siltä osin, että markkinoinnin tehokkuutta on yhä haastavampaa mitata eli sitä, mitä ihmiset todella ajattelee ja haluaa. Se, voidaanko esimerkiksi markkinoinnin tehokkuutta mitata pelkästään tuotteen tunnettuudella tai esimerkiksi jonkin tuotteen myyntilukuina, on aina haastavaa sanoa. Markkinoinnin tehokkuutta on toisinaan erittäin haastava mitata, mutta se tulisi ottaa huomioon jo markkinointia suunnitellessa. Näin ollen yritykset voivat kehittyä ja parantaa omaa markkinointiaan sekä näkyvyyttään tämän palautteen kautta.

Kirsikkana kakun päällä on myös Suomen tarkka lainsäädäntö mainonnan suhteen. Nämä markkinointisäännökset sekä estot voivat vaikuttaa hyvinkin paljon markkinointiin ja siihen, millaista markkinointia ja mainontaa voi harjoittaa. Tällaisia markkinointia rajoittavia säännöksiä sovellataan muun muassa päihteiden sekä rahapelien markkinoinnissa.