Shakki

Shakkipelin säännöt ja perusteet

Peliä aloitettaessa shakkilauta asetetaan niin, että laudan kulma, jossa on valkoinen tai vaalea ruutu, sijaitsee kumpaankin pelaajaan nähden oikeassa alakulmassa.

Nappulat asetellaan aina samaan järjestykseen pelilaudalle. Pelaajasta katsoen toisen rivin täyttävät sotilaat. Tornit laitetaan kulmiin, tornien vierelle tulevat ratsut ja ratsujen vierelle lähetit. Kuningatar asetetaan lähetin vierelle aina oman väriseen ruutuunsa. Valkea kuningatar vaaleaan ruutuun ja musta kuningatar tummaan). Kuningas asetetaan kuningattaren vierelle jäljelle jäävään ruutuun.

Valkoisilla nappuloilla pelaava pelaaja aloittaa aina pelin. Tästä syystä hyvien tapojen mukaista on aina arpoa pelinappulat peliä aloitettaessa.

Shakissa on muutama erityissääntö, jotka on luotu pelin tekemiseksi hauskemmaksi ja mielenkiintoisemmaksi.

Sotilailla on yksi erikoisominaisuus avaussiirron lisäksi; Sotilaan saavuttaessa vastustajan päädyn se voi muuttua miksi tahansa muuksi pelaajan omaksi pelinappulaksi. Tätä kutsutaan korottamiseksi. Tällöin kyseinen sotilas korvataan valitulla upseerilla – yleensä kuningattarella. Vain sotilaita voidaan korottaa upseereiksi. Yleensä ajatellaan, että sotilas voidaan korottaa vain nappulaksi, joka on aiemmin lyöty. Tämä ei pidä paikkaansa.

Viimeinen sääntö sotilaita koskien on ohestalyönti (ranskan sanasta ”en passant” – ohittaessa). Jos sotilas siirtyy avaussiirrollaan kaksi ruutua eteenpäin ja päätyy tällöin rinnakkain vastustajan sotilaan kanssa, vastustajan sotilaalla on lupa lyödä tuo sotilas ohittaessa eli tehdä mainittu ohestalyönti. Lyövä sotilas siirtyy siihen tyhjään ruutuun, jonka yli kaksoisaskeleen ottanut sotilas oli juuri liikkunut.
Ohestalyönti on tehtävä heti ohitustilannetta seuraavalla siirrolla, muutoin tämä lyömismahdollisuus menetetään. Katso allaolevaa esimerkkikuviota ymmärtääksesi paremmin tätä erikoista, mutta tärkeää sääntöä.

Viimeinen erityinen shakki sääntö on nimeltään linnoitus. Tässä siirrossa voidaan tehdä kaksi tärkeää asiaa yhden siirtovuoron aikana: kuninkaan siirtäminen turvaan (toivottavasti) ja saada jompikumpi tornisi pois nurkasta ja paremmin mukaan peliin. Linnoituksessa pelaaja siirtää kuningastaan ensimmäisellä rivillä kaksi ruutua jompaankumpaan suuntaan ja siirtosuunnan puoleisen tornin nurkastaan kuninkaan viereen vastakkaiselle puolelle. Jotta linnoitus olisi mahdollinen, seuraavien edellytysten on täytyttävä:

  • sen pitää olla kuninkaan ensimmäinen siirto
  • sen pitää olla tornin ensimmäinen siirto
  • kuninkaan ja tornin välissä ei saa olla yhtään nappulaa siirron mahdollistamiseksi
  • Kuningas ei saa olla shakissa tai liikkua shakin läpi

Shakin strategiat ja taktiikka

Shakin strategioissa on kyse periaatteista, joiden vaikutusta ei voi konkreettisesti laskelmoida. Strategiat tulevat tulevat näkyviksi yleensä vasta useamman siirron jälkeen. Strategista pelaamista kutsutaan myös asemapeliksi. Strategisia asemapiirteitä ovat esimerkiksi kuningasasema, materiaalitasapaino, avoimet linjat, sotilasmuodostelmat, upseerien kehitys ja nappuloiden liikkuvuus.

Koska shakkimatti tai kansankielellä matti ratkaisee aina pelin, kuninkaan turvallisuudesta huolehtiminen on tärkeämpää kuin mikään muu. Jos toisella pelaajalla on materiaaliylivoima (enemmän nappuloita), hänen kannattaa pyrkiä vaihtamaan upseereita pois ja voittaa loppupeli korottamalla sotilas uudeksi kuningattareksi.

Avoin linja on pystyrivi nappuloita, jolla ei ole sotilaita. Avoin linja kannattaa tavallisesti miehittää raskailla upseereilla (tornit ja kuningattaret).

Sotilaat kannattaa siirrellä niin, että ne valvovat ruutuja, joihin vastustaja mielellään asettaisi upseereitaan. Lisäksi on vältettävä hankkimasta itselleen heikkoja sotilaita eli sotilaita, jotka eivät saa tukea muilta sotilailta ja joiden on vaikea edetä. Nämä sotilaat joutuvat usein lyödyksi.

Kehitys tarkoittaa upseerien sijoittamista ruutuihin, joissa ne osallistuvat aktiivisesti pelitapahtumiin ja valvovat tärkeitä ruutuja. Ne siis ”kehittyvät” liikkumalla strategisesti huonosta tai merkityksettömästä paikasta sinne, missä niitä tarvitaan.

Nappuloiden liikkuvuudella tarkoitetaan sitä, että nappulat eivät seiso toistensa tiellä. On esimerkiksi vältettävä sitä, että omat sotilaat juuttuvat sen värisille ruuduille, joilla oma lähetti liikkuu (tällöin lähetistä tulee niin sanottu ”huono lähetti”).

Taktiikka shakissa tarkoittaa lyhyen tähtäimen suunnitelmia, joissa pyritään korkeintaan muutaman siirron avulla edun saavuttamiseen (yleensä materiaaliseen etuun). Erilaisia taktisia peruskuvioita shakissa on useita. Aloittelijoiden peleissä lopputulos yleensä ratkeaa taktisen virheen seurauksena, huippupelaajien peleissä taktiset ’sanavarastot’ näkyvät usein koko laajuudessaan.

Taktisina liikkeinä, joilla voi saavuttaa huomattavaa materiaalista etua, shakissa käytetään esimerkiksi haarukoita, paljastusshakkeja, kiinnityksiä ja uhrauksia.

Avaussiirrot ja niiden merkitys

Avauksella tarkoitetaan shakkipelin alussa tehtäviä siirtoja. Avausvaiheen tunnusmerkki on se, että nappuloita viedään asteittain mukaan peliin ja niitä siirretään sellaisiin paikkoihin, että erilaisten keskipelisuunnitelmien toteuttaminen mahdollistuu. Yleensä pelin avausvaiheen katsotaan jatkuvan kunnes jompikumpi pelaajista siirtää tavalla, joka poikkeaa siitä, mitä tunnetuissa avausteorioissa suositellaan.

Tavallisia shakkiavauksia ja -teorioita on lukuisia. Avausten nimi on yleensä johdettu joko avauksen kehittäjän nimestä tai jostain historian tapahtumasta. Nämä nimet ovat kansainvälisesti tunnettuja (esimerkkeinä ranskalainen puolustus, sisilialaisen puolustuksen lohikäärmemuunnelma, Caro-Kann, englantilainen puolustus, nimzointialainen jne.) Huipputason pelaajat ja shakkiammattilaiset hallitsevat avauspeliteorian yleensä erinomaisesti ja saattaa olla, että muutamat valikoidut avaukset muodostuvat heidän ”varamerkikseen”. He voivat jopa erikoistua muutaman avauksen käyttämiseen, tutkimiseen ja muuntelemiseen. Turnauksiin treenatessaan pelaajat usein harjoittelevat tutkimalla eri avauksia.

Suurimmalla osalla avauksista on samanlaiset pääperiaatteet:

* Kehitys: Tavoitteena on kehittää upseerit, eli siirtää ne hyödyllisille ruuduille, joista ne voivat vaikuttaa peliin. Erityisesti lähettien ja ratsujen kehittämistä pidetään tärkeänä.

* Keskusta: Laudan keskustan hallinta mahdollistaa upseerien siirtämisen nopeasti mihin tahansa laudan osaan helposti. Keskustan hallinta myös pienentää vastustajan nappuloiden liikkumatilaa.

* Kuningas: Kuninkaan suojeleminen on tärkeää. Usein se saavutetaan linnoittamalla.

* Sotilasketjut: Pelaajat pyrkivät välttämään sotilasheikkouksia, kuten eristettyjä, kaksois- tai takasotilaita.

Nappuloiden liikkeet

Kaikki kuusi nappulatyyppiä liikkuu shakkilaudalla omalla tavallaan. Nappulat eivät voi liikkua toistensa läpi (poikkeuksena ratsu voi hypätä nappuloiden yli). Nappulat eivät voi myöskään siirtyä ruutuun, joka on samanvärisen nappulan varaama. Siirto voidaan kuitenkin tehdä vastustajan nappulan varaamaan ruutuun, jolloin vastustajan nappula lyödään (eli poistetaan laudalta). Pelin edetessä tavoitteena on yleensä siirtää nappuloita ruutuihin, joista ne voivat lyödä muita nappuloita, puolustaa omia nappuloita tai hallita pelin tärkeitä ruutuja.

Kuningas on tärkein shakin nappuloista, mutta samalla myös yksi heikoimmista. Kuningas voi siirtyä vain yhden askelen kerrallaan mihin tahansa suuntaan. Kuningas ei voi koskaan siirtyä suoraan shakkiuhan alle (jossa hänet välittömästi lyötäisiin). Kun jokin nappula uhkaa kuningasta, tätä tilannetta kutsutaan ”shakiksi”.

Kuningatar on voimakkain shakkipelin nappuloista. Se voi siirtyä suoraviivaisesti mihin tahansa suuntaan – niin pitkälle kuin mahdollista, kunhan se ei törmää omaan nappulaan matkalla. Muiden nappuloiden tavoin kuningattaren lyödessä vastustajan nappulan sen siirtovuoro on ohi. Huomaa, kuinka valkea kuningatar lyö mustan kuningattaren, minkä jälkeen mustan kuninkaan on pakko siirtyä.

Torni voi siirtyä vain suoraan ylös, alas, vasempaan tai oikeaan ja niin pitkälle kuin se haluaa . Tornit ovat erityisen voimakkaita nappuloita, kun ne suojaavat toisiaan ja työskentelevät yhdessä!

Lähetit voi liikkua niin pitkälle kuin haluaa, mutta vain vinottain – koillinen, kaakko, lounas, luode. Lähettejä on pelaajalla aina kaksi, joista toinen liikkuu vaaleilla ja toinen tummilla ruuduilla. Lähetit toimivat hyvin yhdessä, koska ne täydentävät toisiaan.

Sotilaat poikkeavat muista nappuloista siinä, että ne siirtyvät eteenpäin, mutta lyövät vinottain. Sotilaat voivat siirtyä vain ruudun kerrallaan, paitsi ensimmäisellä siirrolla, jolloin ne voivat siirtyä kaksi ruutua eteenpäin. Sotilaat voivat lyödä vain ruutuun, joka on vinottain niiden edessä. Sotilaat eivät koskaan voi liikkua tai lyödä taaksepäin. Jos sotilaan edessä olevassa ruudussa on nappula, sotilas ei voi liikkua sen ohi eikä lyödä sitä.

Pelilaudan rakenne

Shakkia pelataan 64 ruutuisella, kaksivärisellä pelilaudalla (8×8). Ruudut ovat vuorotellen vaaleita ja tummia. Nappuloina on käytössä shakkinappulat, joita on kaikki 16 kappaletta per pelaaja. Nappulat ovat: 8 sotilasta, 2 tornia, 2 ratsua, 2 lähettiä, kuningas ja kuningatar.

Pelin voittaminen

Pelin tavoitteena on saada aikaan shakkimatti tai yleisemmin matti. Tämä tarkoittaa sitä, että vastustajan kuningas saadaan torjumattoman uhkauksen alaiseksi.

Tilannetta, jossa kuningasta on uhattuna, mutta tilanne ei ole shakkimatti tai kansankielellä matti, kutsutaan shakiksi. Kun kuningas on uhattuna, siirtovuorossa olevan pelaajan on torjuttava tämä uhkaus välittömästi joko:

  • lyömällä shakkaava nappula;
  • siirtämällä jokin oma nappula shakkaajan ja kuninkaan väliin tai
  • siirtämällä kuningas turvaan.

Jos mikään edellisistä siirroista ei ole mahdollista, kyseessä on siis matti ja matitettu puoli on hävinnyt. Muutoinkaan kuningasta ei saa siirtää sellaiseen ruutuun, jossa se joutuisi välittömästi uhatuksi, eikä muuta nappulaa saa siirtää siten, että oma kuningas joutuisi shakkiin. Toisin sanoen kuningas ei saa olla shakattuna vastapelaajan ollessa siirtovuorossa.

Pelaaja voi halutessaan luovuttaa pelin (esimerkiksi ollessaan selvässä tappioasemassa) ojentamalla kätensä kättelyä varten, ilmoittaen siitä sanallisesti tai kaatamalla oman kuninkaansa. Luovuttaessa pelaaja häviää pelin.

Keskipeli ja taktiikka

Keskipeli on shakissa merkittävin pelivaihe, jossa pelaajat pyrkivät lyömään toistensa nappuloita ja luomaan itselleen vastustajaansa nähden ylivoima-aseman, josta heidän olisi helppoa siirtyä ratkaisevaan loppupeliin. Keskipelissä tapahtuvia taktisia tai strategisia virheitä voi vielä korjata loppupelissä, mutta useimmiten jo keskipelillä on ratkaiseva vaikutus pelin lopputulokseen.

UKK

​Kuinka voin pelata shakkia kuin ammattilaiset?

Pelaamalla paljon ja opiskelemalla shakin sääntöjä sekä perusstrategioita.

Mitkä ovat shakin strategiat eri tasoilla?

Shakin strategioita ovat kuningasasema, materiaalitasapaino, avoimet linjat, sotilasmuodostelmat, upseerien kehitys ja nappuloiden liikkuvuus.

Missä voin saada shakin harjoitusta ja kehittyä pelissä?

Pelaamalla liveä ystävien tai tuttavien kanssa tai internetissä; osallistumalla shakkikursseille