Onko lehdissä mainostaminen historiaa?

Mainonta on ollut olemassa jo muinaisista ajoista lähtien ja ensimmäinen kirjattu tapaus on vuodelta 2500 eKr. Egyptistä. Historian saatossa mainonta on esiintynyt monissa eri muodoissa, suusanallisesta mainonnasta painettuihin mainoksiin ja televisiomainoksiin. Viime vuosina on siirrytty perinteisistä mainonnan muodoista digitaaliseen markkinointiin. Mutta onko mainonta sanoma- ja aikakauslehdissä menneisyyttä?

Mainonnan lyhyt historia


Ensimmäinen mainonnan muoto voidaan jäljittää 2500 eKr. muinaiseen Egyptiin, jossa papyrusta käytettiin myyntiviestien ja seinäjulisteiden tekemiseen. Siirry eteenpäin muutama tuhat vuotta ja näemme painettujen mainosten nousun sanoma- ja aikakauslehdissä. Tämä mainonnan muoto yleistyi teollisen vallankumouksen aikana, kun massatuotanto mahdollisti suuren yleisön tavoittamisen painetun median avulla. Ajan myötä mainonta on siirtynyt sanomalehdistä radioon, televisioon ja lopulta internetiin. Esimerkiksi Kenon mainoksia ei juurikaan enää lehtien sivuilla tapaa, vaan ne ponnahtavat eteemme netissä surfatessamme ja television mainoskatkoilla.

Painetussa mediassa mainostaminen on yhä relevanttia


Voisi helposti ajatella printtimainonnan olevan mennyttä aikaa tänä päivänä, kun meitä pommitetaan mainoksilla joka suunnasta. Loppujen lopuksi, miksi yritykset investoisivat mainostilaan lehdessä, kun ne voisivat tavoittaa suuremman yleisön verkossa? Vaikka on totta, että mainonnan maisema on muuttunut rajusti viime vuosina, ei se tarkoita etteikö lehdillä olisi paikkaansa mainonnan maailmassa. Itse asiassa on useita syitä siihen, miksi lehdet ovat edelleen tärkeä foorumi, jonka avulla yritykset voivat tavoittaa kohdeyleisönsä.

Sanoma- ja aikakauslehdet tarjoavat yksityiskohtaisuutta ja sitoutumista, joita muut mainonnan muodot eivät yksinkertaisesti pysty saavuttamaan. Kun joku lukee lehteä, hän kiinnittää jakamattoman huomionsa edessä olevaan sisältöön. Tämä tarkoittaa, että he omaksuvat todennäköisemmin viestin, jonka yrität välittää mainoksellasi. Ja koska lehden lukijat ovat yleensä hyvin sitoutuneita sisältöön, he myös muistavat mainoksesi todennäköisemmin myöhemmin.

Painettu media tarjoaa yrityksille mahdollisuuden kohdentaa mainoksia tiettyihin väestöryhmiin. Jos esimerkiksi myyt tuotetta tai palvelua, joka vetoaa muodista kiinnostuneisiin ihmisiin, voit sijoittaa mainoksesi esimerkiksi Vogue- tai Elle-lehteen. Näin varmistetaan, että kohdeyleisösi todella näkee mainoksesi, mikä ei aina ole mahdollista muissa mainonnan muodoissa.

Lopuksi aikakauslehdet tarjoavat mainostajille jotain sellaista, mitä muut alustat eivät yksinkertaisesti pysty tarjoamaan: uskottavuutta. Kun mainoksesi ilmestyy lehdessä, se antaa välittömästi vaikutelman luotettavuudesta ja auktoriteetista. Jos haluat, että potentiaaliset asiakkaat uskovat brändiisi, mainoksen sijoittaminen lehteen on yksi parhaista tavoista tehdä se.

Mikä on sanoma- ja aikakauslehtimainonnan tulevaisuus?


Monet mainostajat ovat siirtäneet painopisteensä digitaaliseen markkinointiin. On kuitenkin edelleen olemassa tuotteita ja palveluja, joita on parasta mainostaa painetuissa tiedotusvälineissä. Esimerkiksi ylellisyystuotteita tai suurta luottamusta edellyttäviä palveluja mainostetaan usein lehdissä, sillä tämän menetelmän avulla yritykset voivat tavoittaa kohderyhmät ja hallita välittämäänsä viestiä paremmin. Lisäksi jotkut ihmiset haluavat yhä mieluummin saada uutisensa painetuista lähteistä, joten sanomalehtimainonta voi edelleen olla tehokas keino tavoittaa tietyt kohderyhmät.