Mikä on NFT ja mitä siitä olisi hyvä tietää ennen sijoittamista?

NFT tulee englannin kielen sanoista non-fungible token. Se on kryptovaluuttateknologia, jossa virtuaalisia kohteita yksilöidään sekä kirjataan näiden omistussuhteita lohkoketjun avulla. Tekniikka on saanut paljon näkyvyyttä 2021–2022, vaikka se julkaistiin jo vuonna 2017. Vasta vuonna 2021 NFT:llä tehtyjen kohteiden kauppahinnat lähtivät isoon nousuun.

NFT ja Ethereum

Kun on kyse kryptovaluutoista ja lohkoketjuista, niiden selittäminen yksinkertaisesti on vaikeaa. Joka tapauksessa voidaan sanoa, että NFT synnyttää käytännössä digitaalista niukkuutta. Tarkemmin sanottuna se on lohkoketjussa oleva kohteen omistussuhteen kirjaus.

NFT:n suosiota on siivittänyt myös se, että sen tietoa tallennetaan myös Ethereumin lohkoketjussa. Ethereumin (ETH) lohkoketjussa omistusoikeus voidaan tallentaa ERC-721 sopimuksina. Ethereum on yksi maailman tunnetuimmista kryptovaluutoista ja osa asiantuntijoista povaa sen lunastavan vielä joku päivä Bitcoinin aseman käytetyimpänä kryptovaluuttana. Ethereumin kurssista ja hinnasta kertoo tarkemmin ethereumhinta.fi.

Voidaan käyttää taiteessa

NFT-tokenit tallennetaan siis lohkoketjuihin ja ne ovat ainutlaatuisia sähköisiä resursseja. Omistusoikeus on aina yksinkertaista todentaa, sillä ne ovat uniikkeja ja muuttumattomia. Jokainen sähköinen tai reaalimaailman ominaisuus on mahdollista kytkeä tokeniin. Tämä onkin erinomainen tapa yhdistää asioita reaalimaailmasta sähköiseen ympäristöön säilyttäen kuitenkin niiden ominaisuudet molemmissa ympäristöissä.

Esimerkkinä voidaan käyttää vaikka musiikkikappaletta tai muuta taidetta, josta tässä yhteydessä käytetään termiä digitaalinen aitoustodistus tai väline. Lohkoketjussa on aina tallennettuna alkuperäinen omistaja, vaikka alkuperäisestä tuotteesta olisikin olemassa kopioita. NFT:n ja taiteen välisestä suhteesta on kerrottu tarkemmin nft-uutiset.fi sivustolla.

NFT-taide on kasvussa

Tässä yhteydessä on hyvä selventää myös, mitä tarkoitetaan tokenilla. Tokenit, joita usein kutsutaan myös poleteiksi, ovat kryptovaluuttoja, jotka on luotu token-alustalle. Edellä mainittu Ethereum on suosituin token-alusta. Jokainen tuote on ainutlaatuinen sen sisältämien ominaisuuksien ansiosta. Jokainen suomalainenkin voi tehdä Ethereum-alustalle oman tokenin.

Teknologiaa on käytetty maailmalla esimerkiksi omien kappaleiden ja kuvien myymiseen. Tunnetuimpia tokeneita ovat olleet erilaiset videopätkät ja pelit. Luovuus on tässä kuitenkin vain rajana ja vuonna 2022 esimerkiksi muodin parissa töitä tekevät ovat luoneet omia tokeneita. Tokenien käyttäminen tulevaisuutta ja lähtökohtaisesti nuoret aikuiset ovat niistä vanhempiaan paremmin perillä.

NFT crypton ja kryptovaluutan ero

On tärkeää tehdä pesäero NFT crypton ja kryptovaluutan kesken, koska nämä asiaa sotketaan usein keskenään. Kryptovaluutat, kuten Bitcoin, toimivat vaihdon välineenä, aivan kuten fiat-rahakin. NFT:t ovat kyllä lohkoketjuun pohjautuvia tokeneita, mutta ne ovat ”ei-vaihdettavia” rahakkeita.

NFT:t ja kryptovaluutat eroavat muiltakin osin. NFT crypto on ainutlaatuinen koodin pätkä sisältäen allekirjoituksen, jota ei voi olla missään muussa sähköisessä omaisuudessa. Tämän takia NFT crypton vaihtaminen toiseen ei ole mahdollista, NFT-tokenien arvot eivät ole identtisiä.

Arvon koostumukseltaan kryptovaluutat eroavatkin NFT-tokeneista. Esimerkiksi yksi Ether on aina arvontaan yhtä suuri, kuin toinen Ether. Tämä ominaisuus on tehnyt kryptovaluutoista myös turvallisen vaihdon välineen.

Mitä ottaa huomioon NFT cryptoihin sijoittamisessa?

Lohkoketjupohjainen NFT-crypto on hyvin erilainen ostos kuin mikään ”normaali” kryptovaluutta. Kryptovaluuttoja ostettaessa on ratkaisevan tärkeää ymmärtää projektin tausta, jotta voidaan nähdä, onko sillä tulevaisuuden mahdollisuuksia. NFT crypton ostamista voi taas verrata hyvin arvokkaan laukun tai urheiluauton ostamiseen.

Sijoittajan on käytännössä hyvin vaikeaa arvioida vielä nykyisellään, mikä NFT tulee olemaan tulevaisuudessa arvokas ja mikä ei. Sijoittajan pitää vain miettiä onko ainutlaatuinen kohde-etuus todella sen arvoinen. Arvon määrittämistä hankaloittaa myös se, että NFT:t ovat olleet nyt trendin harjalla, josta mäki voi suunnata seuraavaksi myös alaspäin.

Sijoituslaukun hajauttaminen

Sijoittamisessa peräänkuulutetaan aina hajauttamista. Osakkeisiin sijoittamisessa ei siis ole viisasta laittaa kaikkia munia samaan koriin, vaan sijoittaa useisiin eri yrityksiin ja eri aloilta. Tätä samaa periaatetta tulisi noudattaa myös NFT cryptoihin sijoittamisessa.

Asiantuntijat suosittelevat siis useiden eri NFT tokeneiden ostamista. Näin sijoittaja saa riskejä pienemmäksi hajautuksen ansiosta. NFT-tokeneihin sijoittaminen on kuitenkin siltikin haastavaa ja niiden arvot ovat hyvin spekulatiivisia. Mitä paremmin kuitenkin tunnet tuotteen, palvelun tai alan, sitä paremmin todennäköisesti osaat arvioida NFT tokenin arvoa ja kasvumahdollisuuksia.

Toinen tapa on luottaa sijoitusasiantuntijoiden suosituksiin. Netissä on saatavissa paljon sekä maksutonta, että maksullista tietoa ja neuvontaa. Kenen tahansa neuvoja ei kannata kuunnella, vaan kannattaa liittyä niiden ”band wagoniin”, jotka ovat alalla jo menestyneet. Foorumeilla ja sosiaalisessa mediassa on myös paljon tietoa, mutta niihin tietoihin kannattaa aina suhtautua varauksella. Usein, kun tieto saavuttaa suuret massat sosiaalisessa mediassa, on jo liian myöhäistä tehdä parhaita peliliikkeitä.

Paljon jossiteltavaa

NFT tokeneita on verrattu jopa meemiosakkeisiin. Raha löytää nopeasti sinne, missä on nopeassa ajassa mahdollista tehdä iso tuotto. Joka tapauksessa NFT on tuonut mukanaan paljon hyvää ja paljon mahdollisuuksia. Varsinkin taiteen alalla se on ollut jopa käänteentekevä teknologia, joka on tarkoittanut myös taiteen tekijöille hyvää.

Kryptovaluutoissa ja NFT:ssä on myös hyvin tunnettuja huonoja puolia, kuten valuuttakeinottelu. Kryptojen ekologisuudesta voidaan olla myös montaa mieltä. NFT:iden myyminen ja ostaminen on kovin haastavaa vielä ja aika tulee näyttämään helpottuuko nämä prosessit jatkossakaan. Teknologiassa on siis vielä selvästi kehittämisen varaa.

Kryptovaluuttojen osalta on nähty, että ajoittaminen on todella tärkeää. Sijoittajilla on paljon mahdollisuuksia, jos vain ajoitus onnistuu. Sama tulee varmasti pätemään myös NFT-maailmassa. Hajauttaminen voi helpottaa asiassa, tällöin edes jonkin NFT:n onnistuu saamaan edulliseen hintaan.