Ohjelmoitu mainostus nostaa digitaalisen mainostuksen täyden potentin huippuunsa!

Joka vuosi markkinoijat käyttävät järjettömiä summia rahaa ei – automatisoituneisiin mainostustapoihin ja tämä koskee pelkästään näkyvää mediaa. Jotta digitaalisen mainostuksen täysi potentiaali saadaan irti, ovat yritykset siirtämässä rahojaan kovaa vauhtia aivan uuteen osoitteeseen, eli ohjelmoituun mainostukseen. Tämä ei kuitenkaan tarkoita että mainostajien tarvitsee tehdä suuria muutoksia entisiin käytäntöihin, sillä ohjelmoidulle mainostukselle ohjeiden syöttäminen toimii lähes samalla tavalla, kun mitä se toimisi perinteisessä mainosreitissä. Käyttämällä hyväksi ohjelmoitua mainostusta ja sen tuomia takuu suunnitelmia – joissa on siis lukuisia eri versioita ja variaatioita, jokaiseen tarpeeseen – mainostajalla on täydellinen mahdollisuus luoda silta vanhanaikaisen mutta tutun manuaalisen mainostamisen ja tulevaisuuden digitaalisen maailman kanssa, jossa digitaaliset budjetit tulevat olemaan arkipäivää jokaiselle yritykselle, erityisesti ohjelmoiduilla alustoilla.27325494440_bbbeccf750_b

Nykyisessä muodossaan 3ohjelmoitu mainostus vaatii markkinoijan yhteydenoton julkaisijalle, sopimuksen tekemisen ja sopimuksen ehtojen täyttämisen. Kuitenkin tämän kaiken toteutus tapahtuu ohjelmoidun mainostuksen kanavia käyttäen, jossa mainostajalla on mahdollisuus tehdä tunnuskortti esittämälleen sopimukselle, joka lähtee alustan syövereihin tarkastettavaksi ja hyväksyttäväksi tai hylättäväksi. Kuten kaikissa manuaalisissa sopimuksissa julkaisija pääsee nauttimaan hyvistä tienesteistä, kun taas markkinoija saa takuun että tietyllä hinnalla saadaan tietty asiakasmäärä reagoimaan.

Markkinoijat voivat myös seurata yrityksen mainonnan toimimista yhden alustan avulla, niin että yhdistetään kaikki ohjelmoidun mainostuksen kohteet kuten ristiin mainostus, eri kanavat ja laitteet. Brändien ja yhtiöiden on helpompi huomata minkälaiset markkinointi keinot toimivat ja minkälainen mainostus sekoitus olisi kaikkein paras. Tämä onnistuu kattavan tiedon avulla jota ohjelmoitu mainostus kerää jatkuvasti kampanjan ajalta. Se voi muokata mainostajan kaikkea toimintaa, myös esimerkiksi erilaisen ostotavan käyttöönotolla tai vaikka siinä, mainostetaanko tuotteita mitä väylää pitkin.

Kun markkinoijat ostavat suurimman osan media tuotteista yhdestä paikasta, he voivat alkaa rakentaa älykkäämpää ja tarkempaa kampanjaa, jossa kuluttajien löytäminen on tehokkaampaa. Ja kun kerran tutustutaan ohjelmoidun mainostuksen ihmeelliseen maailmaa, jäädään sille tielle usein ainakin osittain, sillä kukaan ei voi kieltää sen tehokkuutta ja helppoutta. Tulevina vuosina tämä markkinointi tapa vain yleistyy ja yhä useampi yritys ottaa sen normaaleihin markkinoinnin keinoihin. Mitä nopeammin junaan hypätään, sitä vahvemmilla tullaan olemaan pitkällä tähtäimellä.