Musta Maija

Musta Maija on perinteinen eroon korteista peli, jota pelataan 52 kortin pakalla. Kyseessä on moninpeli, jossa pelaajia on kolmesta viiteen. Peli on saanut nimensä sen erikoiskortista, patarouvasta, eli mustasta maijasta. Mustan Maijan idea on, että häviäjän käteen jää musta maija, eli patarouva. Mustalla Maijalla on pelissä erikoisrooli, sillä sillä ei voi kaataa muita kortteja, eikä sitä voi myöskään kaataa, ja se tulee aina nostaa omaan käteen. Peli on erinomainen korttipeli porukassa ja vaatii strategista silmää, jolla voittaja pääsee ensimmäisenä eroon kädestään ja syöttämään patarouvan vastustajalleen.  

Pelin tavoite

Kuten sanottu, Mustan Maijan idea on pelata oma käsi tyhjäksi. Jos pelaaja on jaossa saanut käteensä mustan maijan, hänen tulee päästä kortista eroon ja pelata oma käsi vapaaksi, ja näin voittaa peli. Omaa kättä ei voi pelata tyhjäksi ennen kuin jakopakka on tyhjä, ja omien lyötyjen korttien tilalle tulee aina nostaa uusi kortti, jotta kortteja on kädessä aina viisi.  

Musta Maija korttipeli säännöt

Musta Maija korttipelin säännöt ovat yksinkertaiset. Tärkeintä on muistaa korttien arvot ja valtin merkitys, sekä patarouvan rooli pelissä. Muita yksinkertaisia korttipelejä on esimerkiksi vapaakenttä. Tutustu vapaakenttään.

Jako ja pelin aloitus

Korttipeli aloitetaan sekoittamalla 5 kortin pakka ja poistamalla siitä jokeri-kortit. Jokereilla ei ole roolia Musta Maija pelissä. Kun pakka on sekoitettu jakajan toimesta, jaetaan viisi korttia jokaiselle pelaajalle yksi kerrallaan, ja loppupakka toimii nostopakkana, josta pelaajat täydentävät omia korttejaan. Jokaisella tulee olla aina 5 korttia kädessään.  

Jaon jälkeen nostetaan valtti. Valttina toimii yksi kolmesta maasta eli hertta, ruutu, tai risti. Pata ei voi tässä pelissä olla valtti. Valtin nostossa auttaa jakajan vasemmalla puolella oleva pelaaja, joka lyö hänestä seuraavalle pelaajalle tietyn maan kortteja tämän eteen pelipöydällä. Tämän jälkeen jakaja nostaa seuraavan kortin pakasta valitakseen valtin. Jos lyödyn kortin maa on pata, se laitetaan keskelle pakkaa, ja valitaan uusi kortti. Kun valtiksi soveltuva kortti on valittu, se asetetaan pöydälle arvopuoli ylöspäin poikittain pakan alimmaiseksi kortiksi muistuttamaan valtin maasta. 

Pelin kulku

Musta Maija korttipeli etenee jakajasta vasemmalle, ja jokainen pelaaja pelaa itsestään vasemmalla olevaa pelaajaa vastaan. Pelaajista käytetään termejä pelaaja ja uhri, tai etupelaaja ja uhri.  Omalla lyöntivuorollaan pelaaja voi lyödä pöytää haluamansa määrän kortteja kunhan ne ovat samaa maata. Jos kaikki kädessä olevat kortit on samaa maata, ne voi lyödä uhrille kerralla.  

Pelin idea ja kulku

Koska pelissä on tärkeää päästä eroon omista pelikorteista, ja jos etupelaajalla on kädessään patoja, hänen kannattaa lyödä ne heti pöytää, ja päästä eroon käsikorteistaan. Tämä siitä syystä, että pata ei voi koskaan olla valtti. Aloittaja saa siis itselleen heti etulyöntiaseman tyhjäämällä omaa kättään ja nopeuttamalla peliä.  

Ensimmäisen lyöntikerran jälkeen peli etenee niin, että se uhri, jolle kortit eteen lyödään, joko nostaa lyödyt kortit käteensä, tai yrittää kaataa ne isomman arvon omaavalla samaa maata olevalla kortilla tai valttikortilla. Kortit kaatuvat vähintään yhtä korttia isommalla kortilla. Ässä on korkein kortti, kakkonen pienin. Kortit voi kaataa vain saman maan suuremmalla kortilla tai millä tahansa valttikortilla. Joskus pelaaja voi tehdä niin, että jos hänen eteensä on lyöty valttia, hän nostaa valttikortit omaan käteensä, koska valttikortit ovat Mustassa Maijassa arvokkaita. Valtin maakortteja voi lyödä minkä tahansa kortin, paitsi patarouvan päälle.  Jos pöytään on lyöty valtin maata, kaatuu se taas suurempiarvoisella valtilla.  

Lyöntivuoro vaihtuu vasta kun pelaaja on kaatanut kaikki hänelle esitetyt kortit. Jos hän ei voi kortteja kaataa, hänen tulee nostaa ne kaikki, ja täydentää kätensä pakasta niin, että hänellä on kädessään viisi korttia. Pelaaja myös tässä vaiheessa menettää oman pelivuoronsa ja peli siirtyy seuraavalle pelaajalle. Seuraava pelaaja lyö häntä seuraavalle pelaajalle haluamansa kortit ja samaa maata kuten aiemminkin. 

Peli nostopakan loppumisen jälkeen

Kun nostopakka on tyhjä, pelin voittaa se, joka ensimmäisenä saa kätensä tyhjäksi. Tässä vaiheessa peli vaikeutuu kuitenkin, koska uhrille ei saa lyödä enempää kortteja kuin mitä hänellä on ennestään kädessään. Tarvittaessa ennen lyöntiä voi kysyä, kuinka monta korttia uhrilla on kädessä.  

Mustan-Maijan muunnelmia

Mustasta Maijasta, kuten muistakin korttipeleistä, on käytössä eri muunnelmia. Voidaan sopia että kortteja seuraavalle pelaajalle eteen lyönyt voi lyödä lisää kortteja täydennettyään kädessään olevaa korttipakkaa mikäli seuraava pelaaja ei ole estänyt sitä lyömällä kämmentä saamiensa korttien päälle.  

Jakovaiheessa pelaajille voidaan jakaa kuusi korttia viiden sijaan ja näin hieman nopeuttaa peliä.  

Pelin päättyminen

Korttipeli päättyy vasta, kun vain yhdellä pelaajalla on enää kortteja kädessään, ja näiden korttien joukossa on niiden joukossa on patarouva, eli Musta Maija. Pelin voittaa se, joka on ensimmäisenä tyhjännyt oman kätensä korteista.