Miksi data on ajava voima tapahtumien markkinoinnissa?

0
42

Tällä aikakaudelle eletään hetkeä jossa yksilöidyt, henkilökohtaiset sitoutumiset ja brändit ovat yhä isommassa huudossa, muuttuen lähes kokeelliseksi ja tapahtuma markkinoinniksi luodakseen rikastuttavaa ja tunteellista sidettä kuluttajaan. Suurista tapahtumista ja sponsoroinnista pienempiin aktiviteetteihin, kokeellinen tapahtuma markkinointi on luomassa uudelaista, hyvin luovaa vaikutusta, joka vaatii kuluttajan huomion. Yhtä tärkeää että näistä tehdään myös sosiaaliseen mediaan materiaalia, joka innostaa twiittejä, Instagram käyttöä, kuvia ja videoita. Tämä ei ainoastaan tehosta tietyn tapahtuman voimaa vaan antaa myös sponsoreille uniikin, reaaliaikaisen näkyvyyden siihen, kuinka kuluttajat reagoivat kampanjoihin.14438868288_4474b0434e_b

Tällä hetkellä kokeelliset kampanjat ovat menossa myös brändien luonnin ulkopuolelle, joka näkyy esimerkiksi suorina myyntilukujen nousuina tai mikä tärkeämpää, kuluttaja tiedon, eli datan, saamisena, joka voidaan tallettaa ja analysoida. Esimerkiksi helppo rekisteröityminen heti ja ilmaiseksi annettavien asioiden halu on yksiä johtavimmista tavoista. Hastagit eri tapahtumista luovat puolestaan sitoutunutta asiakaskuntaa ja syvempi sosiaalisen median data antaa kuvan siitä, mikä on tapahtuman kokonainen vaikutus. Tämä ei kuitenkaan tarkoita etteikö kokeellinen mainostus olisi vieläkin tärkeää brändeille, oikeastaan juuri päin vastoin. Useiden tutkimusten mukaan suurin osa kuluttajista vastaa positiivisesti brändien imagoon, mikäli nähä tuottavat laadukasta tapahtuma sisältöä ja kokemuksia. Samalla myös se, että kuluttajat sitoutuvat seuraamaan brändin tapahtuma markkinointia ja sen tarjoamia kokemuksia, saa nämä ostamaan mainostetun tuotteen paljon suuremmalla todennäköisyydellä. Nämä on tietenkin jokaisen yrityksen tavoitteet ja sen takia suurin osa brändi markkinoijista nostaa budjettia jatkuvasti kokeellisten kampanjoiden ja tapahtumien toteutukseen.

Kokemusten voima ja seuraus luo tunteellisen siteen brändin ja kuluttajan välille, jolloin brändi hyväksytään ja se ymmärretään. Tähän liittyy useita asioita, esimerkiksi se että nykyään kuluttajat eivät ainoastaan odota, vaan suosivat kokemuksia yli kaikkien muiden sitoutumisen, sekä se, että dataa ajavat alustat sallivat erittäin henkilökohtaisten ja paljon voimakkaampien tilastojen käyttämisen markkinointiin, jolloin se sopii varmasti niille kuluttajille, jotka yritetään tavoittaa. Yhdistämällä korkealaatuista luovaa ajattelua kokeellisen kokemuksen toteuttamiseen mahdollistaa uniikin ja arvokkaan vuorovaikutuksen syntymisen. Kokeellinen markkinointi on siis vihdoin ottanut ison lohkon markkinoinnista ja sijoittamisesta, jota ei voida enää jättää huomiotta.